Forum naprednih tehnologija Niš – Grad naprednih tehnologija
17-19 October 2017
University of Niš
Preventive monitoring
15 September 2017
University of Sarajevo (UNSA)
Second QAC meeting
19-21 September 2017
University of Messina (UNIME)
Second SC meeting
19-20 September 2017
University of Messina (UNIME)
Second PMC meeting
19-21 September 2017
University of Messina (UNIME)
University of Messina (UNIME) - Training
19-20 September 2017
University of Messina
University of Messina (UNIME) - Study visit
21 September 2017
University of Messina
Study visit and training of teaching staff in London
28 June 2017
Middlesex University
Óbuda University (OE) - Training
24 - 25 May 2017, Budapest, Hungary
Óbuda University (OE) - Study visit
23  May 2017, Budapest, Hungary
First QAC meeting
7 April 2017, Vienna
First PMC meeting
6 April 2017, Vienna
First SC meeting
5 April 2017, Vienna
CBHE project Meeting
25-26 January 2017, Brussels
Kick-off meeting
University of Niš, Serbia
December 15-16, 2016
Info day about possibilities for higher education
University of Belgrade 26 October 2016.
 

Partners