Erasmus+ Capacity building in Higher Education project
 

Természeti katasztrófák kockázatkezelése mesterképzés kidolgozása a Nyugati Balkán országokban (NatRisk)


Szerződésszám: 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Projekt időtartama: 2016. október 15 – 2019. október 14.
 

Konzorcium


Koordinátor

Nis-i Egyetem

Partnerországok tagjai
 
Védelmi Egyetem, Belgrá
Pristinai Egyetem Kosovska Mitrovica székhelyen
Szarajevói Egyetem
Kriminalisztikai és Rendőrségi Akadémia
Rendőr Főiskola, Rendőrségi Tanulmányok Intézet, Banja Luka
Alkalmazott Tudományok Műszaki Főiskolája, Urosevac, átmenetileg Leposavic székhellyel

EU tagok

Természeti Erőforrások és Élettudományok Egyeteme, Bécs (Ausztria)
Middlesex Egyetem Felsőoktatási Egyesülés (Egyesült Királyság)
Messinai Egyetem (Olaszország)
Óbudai Egyetem (Magyarország)
Krétai Műszaki Egyetem, Chania (Görögország)


Társult partner

Állami Hidrometeorológiai Szolgálat, Szerbia

PROJEKT LEÍRÁSA


A Természeti katasztrófák kockázatkezelése mesterképzés kidolgozása a Nyugati Balkán országokban (NatRisk) projekt egy felsőoktatási fejlesztési projekt, amelyet az Európai Unió Erasmus + Programja támogatásával jött létre.

A javasolt projekt összhangban áll az 1. régió (Nyugat-Balkán) közös és strukturális projektjeivel (Erasmus + KA2 - kapacitásépítés felsőoktatásban) és kapcsolódik a „Tanulási és oktatási eszközök, módszertanok és pedagógiai megközelítések, beleértve a tanulási eredményeket és az ICT alapú gyakorlatokat (többek között rugalmas tanulási utak, kevert kurzusok, virtuális és valós mobilitás, gyakorlati elhelyezések stb.)", valamint a „Környezetvédelem” területhez.


A projekt célja a bolognai követelményeknek és a nemzeti akkreditációs szabványoknak megfelelő modern mesterképzések kidolgozása és végrehajtása, amelyek lehetővé teszik a szakemberek képzését a természeti katasztrófák kockázatkezelésében (NDRM). Az NDRM átfogó elemeit tartalmazó új mester képzés tanterve a WB partnerországok jelenlegi rendszere hiányosságainak az eredménye lesz. Az NDRM különböző szempontjai interdiszciplináris megközelítést és együttműködést igényelnek a különböző tudományterületek szakértői között. A meglévő tantervek csak speciális témákkal foglalkoznak, és nem létezik ilyen típusú interdiszciplináris tanulmányi program az NDRM-ben a WB partneri felsőoktatási intézményekben.

A komoly tudással felvértezett végzett hallgatók közvetlenül részt vesznek, és ami még fontosabb, javítani fogják a kockázatok azonosításának, elemzésének és értékelésének folyamatát, valamint olyan stratégiák kidolgozását, amelyek kezelik és enyhítik a meglévő és jövőbeni kockázatokat az EU legjobb gyakorlataival harmonizálva.

A korszerű laboratórium a legújabb hardver- és szoftvereszközökkel a természeti katasztrófák szimulációjára és értékelésére, ahol a hallgatók gyakorlati ismereteket szerezhetnek, valamint a naprakész könyvtári egységek hozzájárulnak az innovatív új mesterképzési programokhoz.

 

PROJEKT CÉLJAI


SZÉLESEBB CÉL

Szakértők oktatása a természeti katasztrófák megelőzésére és kezelésére a Nyugat-Balkán térségében a nemzeti és uniós politikák szerint.

SPECIFIKUS CÉLOK

• A WB-régióban kezelendő természeti katasztrófák azonosítása módszertanának kidolgozása és végrehajtása, valamint a megelőzés és a következmények minden vonatkozása annak érdekében, hogy meghatározzák a szakmai gyakorlathoz szükséges speciális kompetenciákat
• A természeti katasztrófák kockázatkezelése (NDRM) új mesterképzés tantervének kidolgozása és végrehajtása a bolognai követelményeknek és a nemzeti akkreditációs szabványoknak megfelelően
• A közszféra és az állampolgárok képzéseinek fejlesztése különböző természeti katasztrófák esetén


 

MUNKATERV


Metodologija rada u okviru NatRisk projekta razvijena je preko osam tipova radnih paketa, obuhvatajući 34 aktivnosti potrebne za dostizanje postavljenih ciljeva.

WP1- A Nyugat-Balkán térségben (WB) kezelendő természeti katasztrófák elemzése

A WB-ban kezelendő természeti katasztrófák azonosítása és a kockázatkezelési szempontok felmérése a WP1-ben történik. Ennek a munkacsoportnak az eredménye a WB természeti katasztrófákkal kapcsolatos kockázatai.
BOKU-ban háromnapos workshopot szerveznek a tantervek bevált gyakorlatairól az EU-országokban, ahol meg fogják határozni a legmegfelelőbb programokat (vagy azok részeit) a WB-országokban való alkalmazáshoz, elveiket és modelljeiket megvitatják. Az EU partner-intézmények oktatási rendszerének, tanulási módszereinek, tanfolyamoknak, speciális kompetenciáknak és tanulási eredményeknek az összes aspektusa bemutatásra kerül az WB egyetemek tudományos munkatársai részére, különös tekintettel a természeti katasztrófák kockázatainak kezelésére.
Az uniós felsőoktatási intézmények természeti katasztrófák kezelése területén meglévő sikeres oktatási modellek általános áttekintése képezi az alapvető iránymutatásokat az új mesterképzések meghatározására és fejlesztésére a WB országokban.
Vezető szervezet: Természeti Erőforrások és Élettudományok Egyeteme (BOKU), Bécs (Ausztria)
Kezdő dátum: 2016.10.15
Záró dátum: 2017.04.14


WP2 – Mesterképzések tantervének kidolgozása

Az új mesterképzések pontosan meghatározzák a tanárok kompetenciáit, a tanulási eredményeket, a tananyag tartalmát és tanterveit. Mindez biztosítani fogja a projekt befejezése utáni időszakban a fenntarthatóságot és alkalmazhatóságot. A WP2-en belül az EU országok innovatív oktatási módszereire fogjuk képezni a WB tanárokat. Minden WB felsőoktatási intézmény meghatározza a helyi munkacsoportot, amely felelős lesz az új mesterképzés megtervezéséért. A munkacsoportok a Projekt Menedzsment Testület felügyelete és ellenőrzése alatt állnak. Minden előzetes jelentést és meghatározott tantervet elkészítenek és elemeznek az üléseken, és rövid leírásaikat az Irányító Testület elé terjesztik a végső felülvizsgálatra és jóváhagyásra.
A WP2-t a természeti katasztrófák kockázatkezelésének területén minden mesterkurzuson tankönyvek létrehozásával egészítik ki.
A WP2 lefedi a mesterképzések végrehajtásához szükséges infrastruktúrát. A hardvereszközöket, szoftvereket és a szakirodalmat megvásárolják annak érdekében, hogy a hallgatók számára biztosítsák az EU legjobb gyakorlataival összehangolt modern tanulmányi programokat. A berendezéseket a WB felsőoktatási intézmények laboratóriumaiban telepítik. A WP2 tevékenységének egy részét a WP4 tevékenységével párhuzamosan hajtják végre.
Vezető szervezet: Messinai Egyetem
Kezdő dátum: 2017.03.15
Záró dátum: 2019.10.14

WP3 – Az állampolgárok és a közszféra képzéseinek fejlesztése

Az állampolgárok és a közszféra tudatosságát vizsgáljuk a meglévő tudás és a szervezeti hiányosságok azonosítása, valamint a polgárok és a közszféra számára a természeti katasztrófák kockázatkezelésének területén hatékony képzési programok kidolgozása céljából. A WP3 keretében az EU a WB partnerei számára a tanulmányi látogatások és a tanárok képzései révén a tudás és a tapasztalat átadását a természeti katasztrófák kockázatkezelésének területén (a polgárok és a közszféra vonatkozásában) végzi. Az elemzés eredményei arra fog szolgálni, hogy a természeti katasztrófák kockázatkezelésének konkrét területeit mely képzési programok fedezzék, figyelembe véve az egyes WB-országok sajátosságait. A WB felsőoktatási intézmények kiválasztott tanárai előkészítik a nemzeti szinten alkalmazandó képzések programjait. Ezt követően minden egyes WB felsőoktatási intézményben kiválasztott tanárok legalább 2 tréninget folytatnak az érdekelt állampolgárok, a kormányzati szervek képviselői részvételével (képzésenként 30 résztvevő).

Vezető szervezet: Védelmi Egyetem, Belgrád
Kezdő dátum: 2016.11.15
Záró dátum: 2018.02.14

WP4 – Kifejlesztett mester tantervek és képzések implementálása

Ebben a munkacsoportban a hallgatók mesterképzésre jelentkeznek a természeti katasztrófák kockázatkezelésének területén. A beiratkozást a WB felsőoktatási intézmények eljárásainak megfelelően kell elvégezni, a beiratkozási feltételek pontos meghatározásával. A tanulmányok magukban foglalják a tanítást, tanulást, gyakorlatokat, értékelést és vizsgálatokat. Ebben a folyamatban a diákoknak lehetőségük lesz tanulni az újonnan alakult és felszerelt laboratóriumokban. Az egyes WB felsőoktatási intézményekből érkező diákok egy része az EU partner-felsőoktatási intézményeit látogatja meg, részt vesz az előadásokon és összehasonlítja a megszerzett ismereteiket az EU kollégáinak tudásával és készségeivel.
A mesterképzés tantervei minőségének önértékelését rendszeresen elvégzik.
A természeti katasztrófák kockázatkezelésének területén az állampolgárok és a közszféra képzései a természeti katasztrófák kockázatának tudatosítására irányulnak. Tervezzük a tréningek minőségének önértékelését. A résztvevőket az online médiák és újságok tájékoztatják a tréningek tartalmáról és részleteiről. Az NDRM-ben a polgárok és a közszféra képzéseit az egyetemek egész életen át tartó központjaiban (ahol ez alkalmazható) végzik és az NDRM a kulcskészségék megszerzéséről szóló bizonyítványt a képzés befejezésekor adja ki.

Vezető szervezet: Szarajevói Egyetem
Kezdő dátum: 2017.12.15
Záró dátum: 2019.10.14

WP5 – Minőségbiztosítás és felügyelet

A NatRisk projekt minőségellenőrzése a következőképpen történik:
1)    A belső minőségellenőrzés magában foglalja a minőségbiztosítási bizottság (QAC) által végzett szakértői értékelést, amely a következő partner felsőoktatási intézmények tagjaiból áll: MU, BOKU, OE és UNI. A projekt minőségének előrehaladásáról szóló jelentéseket minden projekt résztvevői évente kétszer nyújtják be.
2)    A külső minőség értékelést a projekttevékenységek és a projektek weboldalán történő folyamatos bemutatásával, valamint a közszolgálati médiában (újságok, folyóiratok, elektronikus média stb.) történő közzétételével biztosítják. A QAC elkészíti a projekt éves előrehaladásáról szóló jelentéseket, és rendszeres üléseken bemutatja az Erasmus + nemzeti irodáinak. A belső és külső monitoring és minőségellenőrzés alapján a QAC (szükség esetén) intézkedéseket foganatosít a projekt minőségének javítása érdekében. A minőségellenőrzés és a monitorozás eredményei elérhetők lesznek az éves projekt-előrehaladási jelentésekben. A külső monitoring és szakértői értékelések, valamint az éves projektjelentések a projekt weboldalán lesznek elérhetőek.
3)    A projektközi coaching végrehajtására kerül sor, azaz a konzorciumi egyetemek kapcsolatba lépnek a futó és / vagy befejezett Erasmus + projektek tagjaival hasonló területeken annak érdekében, hogy használják felhalmozódott szakértelmüket és szakértői értékelést végezzenek.
A minőségellenőrző üléseket évente kétszer, az összes konzorciumi tag részvételével teszik meg. A minőség ellenőrzési ülésekről szóló jelentéseket a vonatkozó éves Minőségjelentések tartalmazzák.

Vezető szervezet: Middlesex Egyetem
Kezdő dátum: 2016.10.15
Záró dátum: 2019.10.14.

WP6 – Disszemináció

A projekt disszeminációja intézményi, nemzeti és nemzetközi tevékenységeket is magában foglal. A disszemináció a projekt és a résztvevők támogatására összpontosít, és felhívja a közvélemény figyelmét a projekt eredményeinek lehetséges előnyeire. E munkacsoport egyik első feladata a projekt honlapjának létrehozása, amely bemutatja a projekthez kapcsolódó összes tevékenységet. Külön figyelmet szentelnek a projektnek a közösségi hálózatokon, például a Facebookon, a LinkedInen és a Twitteren keresztül történő reklámozására. A figyelemfelkeltő kampány magában foglalja a televíziós, rádiós és újságos reklámokat is.

Különös figyelmet fognak fordítani az új mesterképzéseknek a WB felsőoktatási intézményekben való előmozdítására, valamint a polgárok és a közszféra kidolgozott képzéseinek promotálására. A WB nem partnerországi felsőoktatási intézmények számára szerveznek promóciókat a természeti katasztrófák kockázatkezelési területén végzett mesterképzések támogatása érdekében. A felsőoktatási intézményekben zajló promóciókat a tanárok és a hallgatók végzik. Minden esemény dokumentálásra kerül és megjelenik a projekt honlapján.

A projekt eredményeinek terjesztése a posztgraduális NatRisk hallgatókon keresztül is megtörténik, akik a természeti katasztrófák kockázatkezelésében jól képzettek.

A NatRisk projekt hosszútávú perspektívájában növelni kell a köz- és az állami hatóságok tudatosságát a természeti katasztrófák kezelésének jelentőségére. Ezt a célt elsősorban brossúrák, szórólapok és füzetek terjesztésével valósítják meg, amelyek célja, hogy minden releváns projektinformációt biztosítsanak az érdekelt felek számára, valamint tegyék közzé a NatRisk-ről a tömegtájékoztatási eszközökre vonatkozó információkat.

Vezető szervezet: Nis-i Egyetem
Kezdő dátum: 2016.11.15
Záró dátum: 2019.10.14

WP7 – Hasznosítás

A természeti katasztrófák kezelése területén egy konkrét mesterképzés akkreditációs eljárása a WB felsőoktatási intézménynél történik (az UNI-2 mesterképzés kivételével). Az akkreditációs folyamatban elismerik a bolognai követelményeket, valamint a nemzeti, regionális és nemzetközi szabványokat, eljárásokat és ajánlásokat. Akadémiai és pénzügyi fenntarthatósági terveket hoznak létre a projekt befejezése után történő működtetésre. Emellett a diákok és a személyzet mobilitása is megvalósul. A nemzetközi mobilitást végző hallgatók különösen fontosak a NatRisk célkitűzéseinek terjesztéséhez és kiaknázásához.
 
A fenntarthatóság az alábbiak szerint fejezhető ki:
 
1)A WB felsőoktatási intézmények továbbra is folytatják a kidolgozott mesterképzéseket. A NatRisk mesterképzést mind az állami források (az oktatás nemzeti költségvetései), mind a magánforrások (tandíjak), valamint az érdekelt vállalatok által nyújtott esetleges ösztöndíjak finanszírozzák.
 
2)A kialakított oktatási kurzusokat minden érdekelt fél számára felkínálják. Az érdekelt felek (közszolgáltatások, vállalatok, magánszemélyek) által fizetett részvételi díjak fedezik a kurzusok költségeit a projekt befejezése után.
 
3)A WB felsőoktatási intézmények továbbra is fenntartják a felszerelt laboratóriumaikat és az új oktatási környezetet. A NatRisk felsőoktatási intézmények saját költségvetéseiket használják a laboratóriumok és az új oktatási környezet fenntartása érdekében, miután befejezték a projektet.
 
2019 után a WB felsőoktatási intézmények növelik az oktatás színvonalát az EU szintjére, és fel fognak készülni további nemzetközi tudományos, oktatási és kutatási programokra.
 
Vezető szervezet: Nis-i Egyetem
Kezdő dátum: 2017.03.14
Záró dátum: 2019.10.14.

WP8 – Projekt menedzsmentm

A projektmenedzsment bizottságot (PMC) a kick-off meetingen hozzák létre, és az összes projekt tevékenységét irányítja és felelős a projekt eredményeinek eléréséért. Az UNI koordinálja a PMC tevékenységét, 8 munkacsoport vezető részvételével. A PMC felelős a projekt tevékenységek teljes körű végrehajtásáért, és koordinálja a napi irányítást a konzorciumi tagok felsőoktatási intézményeinek kapcsolattartóival. Így lehetséges a megfelelő egyensúly megteremtése a felelősségi körök átruházása és a projekt személyzet teljesítményének átfogó ellenőrzése között. Továbbá a kick-off meetingen létrejön az Irányító Bizottság (SC), amely az egyes EU HEI-k egy képviselőjéből és az egyes WB HEI-k egy képviselőjéből áll. Az SC  Bizottság készenléti terveket és kiigazítási mechanizmusokat fogad el a projekt tevékenységeire vonatkozóan. Az SC egy hierarchikus szinttel feljebb lesz a PMC fölött. Minden egyes projektév végén az Irányító Bizottság ülésezik a végrehajtott tevékenységek és az eredmények értékeléséhez, részletesebb tervet készít a következő időszakra vonatkozóan, valamint biztosítja a projekt eredményeinek kiaknázását és fenntarthatóságát.

A projekt koordinátorának kulcsszerepe lesz minden NatRisk-tevékenységben, és a projekt teljesítéséért felelős lesz. Ő lesz a felelős az integrált berendezések beszerzéséért és a közbeszerzési eljárások felügyeletéért. Minden konzorciumi tag elvárja, hogy létrehozza az adminisztrációért felelős helyi támogató csoportot, az intézkedések zökkenőmentes végrehajtását, a projektekkel kapcsolatos adminisztrációt és pénzügyi dolgokat, valamint a belső jelentések benyújtását.

A projekt megvalósításában különös figyelmet fordítanak a kockázatkezelésre. A projekt minden fázisában a kockázatokat azonosítják, priorizálják, irányítják és ellenőrzik. Így fejlesztésre kerülnek a projektmenedzsment és jelentéskészítés irányelvei.

Ez a munkacsoport magában foglalja a nemzeti és nemzetközi ERASMUS irodákkal való kommunikációt és jelentéskészítést is.

Az összefoglalt irányítási tevékenységekhez két jelentést (ideiglenes és végleges) nyújtanak be a nemzetközi ERASMUS irodához.

Vezető szervezet: Nis-i Egyetem
Kezdő dátum: 2016.10.15
Záró dátum: 2019.10.14

Partners