Promocija NatRisk projekta na međunarodnom naučnom skupu “Uticaj promena u međunarodnom okruženju na pripremu i izvođenje operacija”

Tokom dvodnevnog međunarodnog naučnog skupa “Uticaj promena u međunarodnom okruženju na pripremu i izvođenje operacija”  održanog 02.-03. novembra 2017. godine u Domu Garde u Topčideru promovisan je NatRisk projekat. Skup koji je održan pod sloganom “Misli globalno, deluj lokalno” organizovala je Katedra operatike Škole nacionalne odbrane Vojne akademije. Na skupu su članovi konzorcijuma NatRisk izložili više radova u okviru zasebne sesije. Pukovnik Miroslav Talijan je istakao das u 53 pristigla rada uvrštena u zbornik sa skupa i istakao značaj učešća na projektu NatRisk. 

Gallery

Partners