Promocija NatRisk projekta u okviru međunarodne međuuniverzitetske saradnje

U vremenu od 23. do 26. novembra 2017. godine Kriminalističko-policijsku akademiju posetila je delegacija Narodnog univerziteta javne bezbednosti sa sedištem u Pekingu (Narodna Republika Kina). Reč je o redovnim godišnjim aktivnostima u okviru međunarodne međuuniverzitetske saradnje. Šestočlanu delegaciju gostujućeg Univerziteta predvodio je predsednik Univerziteta, Cao Shiquan.

U subotu 25. novembra rukovodstvo, nastavnici i saradnici Akademije gostima su predstavili organizaciju Akademije, studijske programe i naučno-istraživačke aktivnosti. S tim u vezi, moja malenkost je imala zadatak da predstavi organizaciju, nastavne predmete i istraživačke projekte koje izvode nastavnici i saradnici Katedre bezbednosnih nauka, čiji sam i ja član. Tom prilikom učinjen je osvrt na ERASMUS+ Program Evropske unije i detaljno su predstavljene institucije – članovi međunarodnog naučnog konzorcijuma, članovi projektnog tima KPA, predmet, ciljevi, finansijski aspekti i dometi u realizovanju međunarodnog projekta „Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries“ (NatRisk WeB, broj 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP). Gosti su bili veoma zainteresovani za budući kurikulum master akademskih studija o „Upravljanju bezbednosnim rizicima prirodnih katastrofa“ koji (u okviru ovog projekta) priprema projektni tim Akademije. Iskazali su spremnost za obostranu saradnju i pomoć u razmeni iskustava, ideja i literature, s obzirom na to da je Narodna Republika Kina ozbiljno ugrožena prirodnim katastrofama.
Ovi događaji predstavjeni su i na zvaničnom sajtu Kriminalističko-policijske akademije: http://www.kpa.edu.rs/cms/akademija/izdvajamo/vesti/3205-poseta-delegacije-narodnog-univerziteta-javne-bezbednosti-u-pekingu, kao i na delu sajta Akademije koji je namenjen projektu NatRisk

http://www.kpa.edu.rs/cms/nauka/ustanova/natrisk

Gallery

Partners