Promocija NatRisk projekta na minisimpozijumu

Tokom minisimpozijuma „Computational Techniques and Tools in Natural Disaster Risk Management“ održanog u okviru 9th GRACM International Congress on Computational Mechanics (4.-6. jun 2018.) na Kritu (http://9gracm.tuc.gr/topics/), promovisan je NatRisk projekat i predstavljeno pet radova iz oblasti upravljanja rizikom od prirodnih katastrofa. Učestvovali su predstavnici Univerziteta u Nišu, Univerziteta u prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Leposavića.

Gallery

Partners