Prva generacija studenata UNSA

Univerzitet u Sarajevu je uspešno upisao prvu generaciju studenata master programa pod nazivom „Zaštita od prirodnih katastrofa“ školske 2018/2019 godine razvijenog u okviru NatRisk projekta.

Partners