Oдржан пријемни испит за нови мастер студијски програм

У просторијама Криминалистичко-полицијског универзитета, у четвртак, 19. 9. 2019. године, одржан је пријемни испит за упис прве генерације студената, на студијски програм мастер академских студија „Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа“. Овај студијски програм резултат је реализације међународног пројекта „Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk)“ у оквиру Erasmus+ програма Европске уније.
Развој и имплементација мастер-студијских програма у области природних непогода у земљама Западног Балкана, (уз савремено опремљене лабораторије за истраживања у области природних непогода и спровођење мобилности студената и наставног особља ради стицања иновативних наставних метода у области управљања ризицима од природних непогода) национални су приоритети, обзиром на чињеницу да је изложеност утицају природних непогода – суша, поплава, клизишта и земљотреса све већа. Криминалистичко-полицијски универзитет намерава да кроз овај студијски програм едукује и оспособи стручњаке за управљање системом безбедности у условима природних катастрофа.
За потребе реализације мастер студијског програма, едукације наставног особља, студената и припадника Министарства, Универзитет је купио специјализовани софтвер за симулирање тактичко-техничких ситуација у виртуалном окружењу, са којима се сусрећу припадници полиције и других служби безбедности. Софтвер „XVR Simulation Platform – XVR On Scene Instructor Permanent License“, уз рачунарску опрему (рачунари, пројектори, тзв. паметна табла) у вредности од 35000 евра финансиран је средствима опредељеним за пројекат NatRisk.
Студенти уписани на мастер академске студије „Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа“ биће ослобођени плаћања школарине, као што је предвиђено пројектним правилима.

Link: http://www.kpu.edu.rs/cms/nauka/ustanova/natrisk/5061-odrzan-prijemni-ispit-za-novi-master-studijski-program

Partners