Promotional activity for trainings


Dana 12.04.2018. godine, u dekanatu Fakulteta bezbjednosnih nauka, održan je sastanak NatRisk tima (doc. dr Predrag Ćeranić, Radoslav Ivaniš, ma Milica Sikimić, Slavica Maksimović) sa predstavnicima Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske (direktor Zoran Božović, Darko Borojević). Predstavnici Zavoda prihvatili su inicijativu NatRisk tima Univerziteta u Banjoj Luci za potpisivanjem Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji.

Gostima iz HMZ RS:

 - Detaljnije je predstavljen NatRisk projekat i master studijski program.

-  Predstavljen je program dana treninga za građanstvo koji će se održati 11. maja. Predstavnici Zavoda izrazili su zadovoljstvo i želju da prisustvuju  
treningu, tako da će ukupno 4 zaposlena u Zavodu prisustvovati treningu.

- Razmatrane mogućnosti da zaposleni u Zavodu pohađaju master studije.

- Razmatran je modus studentske prakse u Zavodu.

- U sklopu ranije ostvarenih kontakata predstavnici Zavoda podržali su inicijativu NatRsik tima za potpisivanje Ugovora o saradnji.

- Potpisan je Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

- Diskutovana saradnja Zavoda sa drugim Fakultetima na Univerzitetu u Banjoj Luci (PMF, ETF)

View the embedded image gallery online at:
http://natrisk.ni.ac.rs/activities?id=136#sigProGalleriaf9cf0f5370


Dana 24.04.2018. godine su prof. dr Slaviša Trajković i doc. dr Milan Gocić na zajedničkom sastanku sa predstavnicima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) odeljenja u Nišu, predstavili Erazmus+ projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju NatRisk (Development of master curricula for natural disaster risk management in Western Balkan countries).

Na sastanku je dogovoreno da pet predstavnika RHMZa prisistvuje obuci civilnog sektora koja će biti održana 10. i 11. maja 2018. godine u prostorijama Univerziteta u Nišu. Takođe, predstavnik RHMZa predstaviće ulogu RHMZa u prevenciji prirodnih katastrofa.

View the embedded image gallery online at:
http://natrisk.ni.ac.rs/activities?id=136#sigProGalleria5c3132e844

 


Dana 21.03.2018. su prof.dr Emina Hadžić i doc.dr Hata Milišić na zajedničkom sastanku sa direktorom Kantonalne uprave Civilne zaštite g-dinom Samirom Džihićem i g-đom Elmom Bećirović, predstavili Erasmus + projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju  NatRisk projekt (Development of master curricula for natural disaster risk management in Western Balkan countries).

NatRisk Erasmus + projekat je 2016. godine podržan od strane EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) i traje tri godine. Partnerske institucije iz zemalja Evropske unije su University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austrija); Middlesex University Higher Education Corporation, London  (Velika Britanija); University of Messina, Messina (Italija); Óbuda University, Budapest (Mađarska); Technical University of Crete, Chania (Grčka). Osim Univerziteta u Sarajevu partner u projektu iz Bosne i Hercegovine je Univerzitet u Banja Luci. Partneri iz Srbije su Univerzitet u Nišu (koordinator projekta), Univerzitet odbrane iz Beograda,   Univerzitet u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, te Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa sjedištem u Leposaviću.
 
Cilj NatRisk projekta je  obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Evropske Unije. Specifični  ciljevi projekta su: Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posljedica kako bi se definirale konkretne kompetencije budućih stručnjaka; Razvoj i implementacija novih naprednih master kurikuluma u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa u skladu sa bolonjskim zahtjevima i nacionalnim standardima za akreditaciju; Razvoj treninga za javni sektor i građanstvo za reagovanje u slučaju različitih prirodnih katastrofa.

Na sastanku je izražen interes i od strane predstavnika projekta i predstavnika Civilne zaštite za zajedničkim djelovanjem u sklopu projekta, te neophodnosti saradnje radi postizanja postavljenih ciljeva projekta. Također su iznijete i podržane ideje za proširivanje saradnje i kroz druge projekte.

 

Leaflet for training
Liflet za trening

Partners