Training for citizens and public sector

U okviru Erasmus+ projekta izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju „Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)” na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je 14. novembra 2018. godine održan trening pod nazivom “Podizanje svijesti o prirodnim katastrofama”.
Riječi dobrodošlice prisutnima uputili su prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i doc. dr. Mirza Pozder, prodekan za nastavno-naučni rad Građevinskog fakulteta, a prof. dr. Emina Hadžić je predstavila projekat NatRisk i ostvarene rezultate.
Prema programu treninga održane su prezentacije:
 1. Samir Džihić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo
 2. Almir Bijedić, direktor Federalnog hidrometeorološkog zavoda
 3. Naida Ademović - Prirodne katastrofe u Bosni i Hercegovini
 4. Nedžad Korajlić - Upravljanje prirodnim katastrofama
 5. Dženana Bijedić - Prostorno planiranje i prirodne katastrofe
 6. Ivan Brlek - Zemljotresi 
 7. Adis Skejić - Klizišta
 8. Sabrija Čadro - Suše
 9. Nusret Drešković -GIS
 10. Sabina Hodžić - Klimatske promjene
 11. Emina Hadžić - Zaštita od poplava u urbanim sredinama
 12. Aida Hadžić-Hurem - UNDP, DRAS platforma
 13. Raduška Cupać i Goran Bosankić - UNDP, zaštita od poplava na rijeci Vrbas
 14. Alma Bibović - Zaštita od poplava na rijeci Uni
 15. Hata Milišić - Hidrodinamički model rijeke Neretve
 16. Ammar Šarić – Uticaj klimatskih promjena na cestovnu infrastrukturu.
Opšti cilj projekta NatRisk je obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Evropske Unije. Posebni ciljevi projekta su:
 1. Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posljedica kako bi se definirale konkretne kompetencije budućih stručnjaka;
 2. Razvoj i implementacija novih naprednih master kurikuluma u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa u skladu sa bolonjskim zahtjevima i nacionalnim standardima za akreditaciju;
 3. Razvoj treninga za javni sektor i građanstvo za reagovanje u slučaju različitih prirodnih katastrofa.
Oficijelna web stranica projekta: http://www.natrisk.ni.ac.rs/

View the embedded image gallery online at:
http://natrisk.ni.ac.rs/news/events?id=175#sigProGalleriad260e2a220

Partners