Promocija novog studijskog programa Master Inženjerstva upravljanja rizikom od prirodnih katastrofa i požara

Dana 29.05.2019. je održan promotivni skup u organizaciji NatRisk tima na čelu sa doc.dr Natašom Elezović na kojem su predstavljene aktivnosti NatRisk projekta članovima i rukovodstvu organizacije Crvenog Krsta, posebno ativnosti koje se odnose na strucnu praksu. Na ovom skupu su predstavnici Crvenog Krsta predstavili takodje svoje aktivnosti u pripremi za brzo reagovanje u slučaju prirodnih katastrofa na terenu sa jedne strane, i upoznali se sa programom master studijskog programa upravljanja rizikom od prirodnih katastrofa i požara. Studenti koji su zainteresovani za upis na master studijeInženjerstva upravljanja rizikom od prirodnih katastrofa i požaraimali su priliku da vide kako se neposredni operativci na terenu pripremaju za reagovanje u slučaju prirodnih katastrofa kao jednog od segmenata priprema, kao i da shvate kompleksnost i interdisciplinarnost  umnoženih efekata upravljanja rizikom od prirodnih katastrofa i požara. Sa druge strane, aktivisti Crvenog Krsta su upoznati sa novim studijskim programom na kome se oni takođe mogu obrazovati za sveobuhvatno upravljanje sistemima planiranja, odgovora i rehabilitacije u slučaju priordnih katastrofa.
 
NatRisk Erasmus + projekat je 2016. godine podržan od strane EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) i traje tri godine. Partnerske institucije iz zemalja Evropske unije su University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austrija); Middlesex University Higher Education Corporation, London  (Velika Britanija); University of Messina, Messina (Italija); Óbuda University, Budapest (Mađarska); Technical University of Crete, Chania (Grčka). Partneri na projektu su Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet u Nišu (koordinator projekta), Univerzitet odbrane iz Beograda, Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu i Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa sedištem u Leposaviću.
 
Cilj NatRisk projekta je  obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Evropske Unije. Specifični  ciljevi projekta su: Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posljedica kako bi se definisale konkretne kompetencije budućih stručnjaka; Razvoj i implementacija novih naprednih master kurikuluma u oblasti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa u skladu sa bolonjskim zahtjevima i nacionalnim standardima za akreditaciju; Razvoj treninga za javni sektor i građanstvo za reagovanje u slučaju različitih prirodnih katastrofa.

View the embedded image gallery online at:
http://natrisk.ni.ac.rs/news/events?id=188#sigProGalleria7834cf5e5e

Partners