Promotion of NatRisk project at the forum Resilience as a Base of Security Culture

U saradnji sa Sektorom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Kriminalističko-policijska akademija je održala Otvorenu tribinu o temi: Rezilijentnost kao osnova kulture bezbednosti. Tribini su prisustvovali predstavnici subjekata sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji, visokoškolskih i naučno-istraživačkih institucija, javnih preduzeća, kao i subjekata nedržavnog sektora, građani i studenti više fakulteta. Osnovni cilj Otvorene tribine bio je da se započne dijalog o rezilijentnosti kao osnovi kulture bezbednosti u Srbiji, s obzirom na to da najnovija iskustva UN pokazuju da analiza rizika postaje nedovoljan pokazatelj stanja ugroženosti od prirodnih katastrofa.

Moderator tribine bio je prof. dr Saša Mijalković, v. d. prodekana Kriminalističko-policijske akademije i koordinator istraživačkog tima Akademije na projektu NatRisk. U okviru tačke 8. Agende tribine (Predstavljanje Međunarodnog projekta „Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries“ (NatRisk WeB, broj 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)), on je prisutne upoznao sa predmetom, ciljevima, naučnom i društvenom opravdanošću projekta NatRisk. Prisutni su posebno bili zainteresovani za treninge za građane, kao i za buduće master studije Upravaljanja rizicima u uslovima prirodnih katastrofa. Prisutnima je podeljen propagandni materijal koji je izrađen u okviru projekta NatRisk.

O ovom događaju postoji informacija na zvaničnom veb-sajtu Kriminalističko-policijske akademije, link: http://www.kpa.edu.rs/cms/akademija/vesti/2772-rezilijentnost-van.html.

View the embedded image gallery online at:
http://natrisk.ni.ac.rs/news/events?id=80#sigProGalleria797fa69bbd

Partners